ONDERHOUD
Uw woning, winkelpand, kantoor- of bedrijfsgebouw heeft onderhoud nodig. Hoe eerder/regelmatiger u dat doet hoe beter en hoe lager de kosten. In vakkringen noemen we dat preventief of planmatig onderhoud.

Het maken en bijhouden van een onderhoudsplan/kalender wordt echter zelden of nooit gedaan door eigenaren van gebouwen/huizen. Meestal wordt slijtage pas ontdekt als het (te) laat is.

U kunt twee dingen doen om dit toch goed te regelen.

1. U kunt Manten BV een onderhoudsplan laten maken, waarmee u zeker weet dat er op tijd gekeken wordt naar slijtage van verf, goten die schoongemaakt en/of gerepareerd moeten worden, dakpannen die beschadigd zijn of scheef liggen en alle andere zaken die aangetast zijn door weer en wind.

2. U kunt, als u lid bent van Vereniging Eigen Huis, een abonnement nemen op de onderhoudskalender aldaar en Manten inschakelen als er volgens die kalender bepaalde onderhoudstaken uitgevoerd moeten worden.

vereniging-eigen-huis-logo

SUBSIDIES & stimuleringsmatregelen

De overheid heeft maatregelen genomen om goed en regelmatig onderhoud te stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan de 6% BTW op arbeid.

Ook zijn er speciale (stimulerings)-leningen beschikbaar voor:

  • Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
  • Energie en Duurzaam
  • Funderingsherstel
  • Groot Onderhoud VvE’s
  • Herstructurering
  • Monumenten
  • Multifunctionele accommodaties
  • Particuliere woningverbetering
  • Wonen boven Winkels
  • Wonen en Zorg

svn-logo-2014